Entisellä työtoverillani oli tapana sanoa: "kirkolla on aikaa", kun jokin asia seurakunnassa ei näyttänyt etenevän. Edelleen monessa asiassa näyttää olevan niin, että "kirkolla on aikaa". Tosin viime aikojen muutokset ja ennalta-arvaamattomuus seurakunnan jäsenten kuulumisessa seurakuntaan ovat aiheuttaneet sen, että enää ei voida tuudittautua tähän vanhaan sloganin luomaan turvallisuuden tunteeseen. Maailma on muuttunut arvaamattomaksi ja tämä arvaamattomuus on ulottunut nyt myös seurakunnan  tulevaisuuden suunnitteluun.

On kuitenkin asioita joissa kirkolla on ollut aikaa ja näin on monesti hyvä. Sellaisesta on yhtenä esimerkkinä on kirkkomme alttarialueen uudistaminen. Alttarin sijainnista lienee keskustellun jo useampia vuosia sitten, jolloin päädyttiin rakentamaan alttarikaiteen päälle varsinainen alttari. Tämä mahdollisti liturgian toimittamisen siten, että liturgi on koko ajan kasvot seurakuntaan päin. 

Vanhan alttarin ollessa edelleen olemassa jyhkeänä etuseinällä elettiin kuitenkin ns. kahden alttarin tilanteessa. Tämän johdosta pappien kokouksessa keväällä 2008 teimme aloitteen alttarialueen uudistamisesta siten, että betoninen vanha alttari irrotetaan seinästä ja ehtoollisliturgia voidaan toimittaa tämän alttarin takaa. Samalla alttarikaiteen päällä oleva uusi alttari voitaisiin poistaa ja näin lisätä tilaa ehtoollisella kävijöille. Samalla vihkiparien polvistuminen kaiteen ääreen helpottuisi.  Tärkeimpänä perusteluna oli kuitenkin eläminen kahden alttarin tilanteessa. Alttarin käyttöön haluttiin selkeyttä betonisen alttarin siirrolla. Samoin todettiin miten monissa vanhemmissakin kirkoissa alttari oli irrotettu seinästä.

Aloite eteni pappien kokouksesta vuoden 2009 budjetin investointisuunnitelmaan. Piispantarkastuksessa vuoden 2009 alussa alttarin siirto nousi myös esillä ja sitä esitettiin harkittavaksi. Tämän jälkeen alttarialueen uudistamista käsiteltiin kirkkoneuvostossa arkkitehdin piirustusten pohjalta ja kiinteistöjohtokunta antoi asiasta puoltavan lausuntonsa. Syksyn alussa 2009 papit ja kiinteistöpäällikkö kokoontuivat kirkkoon vielä mittailemaan alttarialuetta ja mahdollisuutta toimia siellä betonisen alttarin siirron jälkeen. Asia eteni lokakuussa 2009 kirkkovaltuuston päätettäväksi, joka päätti esittää alttarialueen uudistamista esityksen mukaisesti Kirkkohallitukselle.

Alttarialueen uudistaminen suojellussa kirkossa vaati asiaan myös Museoviraston lausunnon. Museoviraston ensimmäinen lausunto ei ollut uudistamista puoltava, mutta asialle sinänsä näytettiin vihreää valoa jos luonnoksia voidaan muokata yhteisessä palaverissa. Yhteinen palaveri Kirkkohallituksen arkkitehtien ja Museoviraston edustajien kanssa järjestettiin ja päädyimme hyvään yhteisymmärrykseen siitä, miten alttarin siirto tulisi toteuttaa. Arkkitehdin päivittämät piirustukset lähtivät uudelle lausunnolle Museovirastoon ja lausunto oli tällä kertaa puoltava. Kirkkohallitus teki asiasta myönteisen päätöksen ja asia eteni opetusministeriöön vahvistettavaksi.

Loppuvuonna 2010 lupa alttarialueen uudistamiseksi saapui opetusministeriöstä. Nyt päätös alttarialueen uudistamisesta on laitettu käytäntöön. Viime viikolla toteutettiin alttarikaiteen siirtäminen 20 cm kirkkosaliin päin, jotta saatiin alttarialueelle enemmän tilaa. Tällä viikolla on vuorossa itse betonisen alttarin irrottaminen jalustaltaan ja siirtäminen irti seinästä. Seuraavalla viikolla puolestaan uusitaan alttarikaiteen polvistumispenkkien pehmusteet ja verhoilu. Samalla alttarialueelle on rakennettu uusi luiska lukupulpetin viereen helpottamaan kulkemista alttarille myös toiselta puolelta kirkkosalia.

Alttarialueen uudistusoperaatiossa on osoittautunut, että alunperin kaide ja alttari oli tehty siten, että niitä ei paikaltaan siirretä. Betoni on ollut erityisen kovaa ja hankalaa sahata. Ilmeisesti rakentajat tarkoittivat rakenteiden olevan "ikuisia". 

Uudistetun alttarialueen käyttöönotto tapahtuu su 30.1. klo 10 messussa, jossa samalla siunataan uudet luottamushenkilöt tehtäviinsä. Tervetuloa tutustumaan uudistettuun alttarialueeseen.