Tähän aikaan seurakunnassa sorvataan toimintakertomuksia eri työaloilta. Niitä tehdessä on laskettu myös tilastotietoja, jotka kertovat omaa kieltään kehityssuunnista. Kirkollisten toimitusten suhteen tilanne näyttää tältä:

Kasteet:

Viime vuonna Järvenpäässä syntyi 463 lasta ja kastettiin 364 lasta. Kasteprosentti oli vain 78,6%. Syntyneiden ja kastettujen suhteen ei tosin ajallisesti mennä aivan samaa tahtia koska kasteet tulevat noin kaksi kuukautta syntymästä. Silti prosenttilukema kertoo huolestuttavasta muutoksesta. Noin joka viides lapsi jää kastamatta.

Osaltaan se varmasti johtuu siitä, että kirkosta eroaminen on huipussaan nuorissa aikuisissa. Näin ollen monien vauvojen kohdalla kastaminen ei tule edes kyseeseen, jos vanhemmista kumpikaan ei kuulu kirkkoon. Tutkittavaksi jää, kuinka paljon syntyneistä seurakunnan jäsenten lapsista jää kastamatta. Jos näitä lapsia on paljon, se myös periaattessa tietää itselleni runsaasti tekemistä. Kirkkojärjestyksessä nimittäin sanotaan seuraavasti:

KJ II:2 luku, 15 §
Kirkon jäsenten tulee saattaa lapsensa kastettavaksi ilman tarpeetonta
viivytystä. Jos lapsen kastaminen viivästyy, kirkkoherran asiana on muistuttaa
siitä lapsen vanhempia tai huoltajia.

Kastettujen prosenttiluku on alhainen siinäkin mielessä, että olemme kuitenkin pitämässä kasteinfoa jokaisessa perhevalmennuksessa. Tiedonpuutteesta ei siis pitäisi olla kyse. Kyseessä voi olla suurempi kulttuurinen muutos ja sen seuraukset jää nähtäviksi. Todennäköisesti ajan myötä alhainen kasteprosentti vaikuttaa myös rippikouluun osallistuvien prosenttilukuun.

Vihkimiset:

Viime vuonna avioliiton solmi 204 paria, joista kirkollisesti vihittiin 133 paria ja siviilivihkimisen sai 71 paria. Avioliiton kirkollisia siunaamisia oli 9 kappaletta. Vihkimisten suhteen kirkollisten vihkimisten prosentuaalinen osuus oli 65,2% joka noudattelee valtakunnallista keskiarvoa.

Tämän prosenttiluvun korjaamiseksi olisi ehkä paikallaan tarjota Vantaalla ja Espoossa kokeiltua vihkimistapahtumaa, johon voi tulla melkein kuin drive-in katsastukseen. Tosin avioliiton esteiden tutkimiset täytyy olla hoidettuna etukäteen.

 

Hautaan siunaamiset:

Järvenpäässä kuoli viime vuonna 231 henkilöä ja kirkollisesti siunattiin  järvenpääläisistä 222 henkeä. Seurakunnan jäsenistä kuolleista oli 188 henkilöä. Kuolleista oli seurakunnan jäseniä siis 81,3%. Kirkollisesti siunattujen prosenttiluku oli puolestaan 96,1%.

Tässäkin suhteessa prosenttiluku kirkollisten siunaamisten osuudesta noudattelee valtakunnallista keskiarvoa. Yllättävä lukema on on seurakunnan jäsenten aika alhainen osuus kuolleista, vain tuo 81,3%.

 

Jumalanpalveluksiin osallistuneiden määrä:

Viime vuonna jumalanpalveluksiin osallistui 17040 henkeä, joka oli keskimäärin 203 henkeä per jumalanpalvelus. Yllättävä tulos siinä mielessä että keskiarvo nousi 34 henkeä per tilaisuus! Viime vuonna ei kuitenkaan ollut edellisvuosiin verrattuna mitään suurempia tapahtumia, paitsi tammikuinen piispantarkastusmessu ja TV-messu maaliskuun alussa. Nekään eivät kuitenkaan vetäneet kirkon täydeltä väkeä.

Nähtäväksi jää onko kyse pidempiaikaisesta muutoksesta. Ilahduttava tulos joka tapauksessa ja tällekin vuodelle olemme asettaneet tavoitteeksi, että jumalanpalvelusten kävijämäärä kasvaa. Siihen voimme jokainen osaltamme vaikuttaa.